Helhetslösningar inom Mark, Anläggning, Drift & Underhåll.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction iconsLadda fler

Pågående projekt

 Ramavtal Drift och underhåll Norrköpings VA-nät
Kungsängen

Tidigare projekt

 


Manhem - Gator och VA
Stigtomta Exploatering för bostäder
Sanering markföroreningar
Sanering gator
VA Anläggning Kolmården
Svärtinge Skogsbacke etapp 2B
Förrådet 2 Exploatering för bostäder Sparbanken mark Norra
Sparbankstorget mark Valdemarsvik
Arver Lastbilar mark
Pendlarparkering Himmelstalund
Sankt Persgatan i Norrköping, Gator och VA
LSS boende Söderköping
Göten, VA-arbeten
Sandtorp Förskola
Svärtinge Sportområde gator och VA
Hagaskolans matsal
Sanering Oxelösund
Nyproduktion Jula i Nyköping,
D&U Norrköpings VA-nät 4år, Norrköping Vatten och avfall
Wibax Norrköping, Anläggningsarbeten, Wibax
Händelö Malmölandet Gator och VA, Norrköpings Kommun
Verkstadshall Norrköpings Hamn o Stuveri, Norrköpings Kommun
Kv. Spinnrocken, Norrköpings Kommun
Östra Kajen Nyköping, Nyköpings Kommun
Västra Kajen Nyköping, Nyköpings kommun
Nybyggnad och sanering mark Transformatorplatta ABB, Norrköpings kommun
Nybyggnad Gator o VA, Händelö, Norrköpings Kommun
VA, gator, Opto i Sidus 110-serviser, Norrköping
Nybyggnad Ridanläggning Björnviken, Privat.
Anläggning av Industrispår och sanering mark Slottshagen, Norrköpings Kommun och ABB
Nybyggnad Förskola i Åby, Norrköpings Kommun
Tillbyggnad Spårvagnshall, Norrköpings Spårvägar
Nordanskog Arkösund, Förläggning nytt VA, gator och belysning, Norrköpings Kommun
Ny GC-väg Östra Ryd, Söderköpings Kommun
Vickelbygården, Ombyggnad äldreboende, Norrköpings Kommun
Frälsningsarmen, Ombyggnad lokaler
Kardusen, Ombyggnad skola, Norrköpings Kommun.
Vattenledningsschakt Ö-Husby-Arkösund, Norrköping Vatten
Nya Lindöskolan Mark, Norrköpings Kommun
Slussporten Söderköpings Kommun Anläggning Industriområde,
Soffgruppen, Möbelaffär på Ingelsta
Ombyggnad Borgsmoskolan, Norrköpings Kommun
Kv. Dörren 13 äldreboende, Norrköpings kommun
Markentreprenad SOS Alarm, Norrköpings Kommun
Renovering av bro 20 och 35, Norrköpings Kommun
Ombyggnad av Kv. Industrin 1 till vårdcentral i Linköping
Ombyggnad av vårdlokaler
Nybyggnad av SOS Alarmcentral i Norrköping
Fönsterbyte Malmslätt , Fortifikationsverket
Ombyggnad av Servicehuset Generalen, Norrköpings Kommun
Personalbyggnader, Norrköpings Kommun
Restaurering ladugård samt nybyggnad stall för 20 hästar, Privatperson